Tietosuoja

Oy Brandt Ab arvostaa vierailuasi internetsivuillamme sekä kiinnostustasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Yksityisyydensuojasi on meille tärkeä ja toivomme, että vierailusi internetsivuillamme on miellyttävä kokemus. Tietosuojasta huolehtiminen henkilötietojesi käsittelyssä on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon kaikessa liiketoiminnassamme.

Markkinointirekistereiden tietosuojaseloste

Rekisterien ylläpitäjä

Oy Brandt Ab
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa

Y-tunnus 0681161-3

Huomaathan, että tässä selosteessa ei kuvata tuotteen jälleenmyyjän käsittelytoimia henkilötietojen osalta. Siksi on mahdollista, että jälleenmyyjä tai huoltoliike voi toimintansa puitteissa käsitellä tietoja myös muita tarkoituksia varten tai kerätä muita henkilötietoja. Jälleenmyyjän tai huoltopisteen henkilötietojen käsittelyä koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla kyseiseltä jälleenmyyjältä tai huoltopisteeltä.

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa

antti.rapo(a)brandt.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oy Brandt Ab kerää omissa kanavissaan asiakkaiden tietoja tarjotakseen kävijälle relevanttia sisältöä, ja kiinnostavia markkinointiviestejä. Sosiaalisen median kanavissa on tarkoitus luoda myös kuvien ja videoiden välityksellä yhteisöllisyyttä. Kanavat käsittävät seuraavat alustat: Tuotteiden kotisivut, uutiskirjetilaajat, ja sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, Twitter, Linked In). Kävijätietojen perusteella kehitetään digitaalisten palveluiden toimintaa, Oy Brandt Ab:n mainontaa ja markkinointia, sekä lisäksi suoritetaan markkinatutkimuksia.

Rekisterin käsittelijät

Lain mukaan henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Markkinointirekistereitä käsittelee vain Oy Brandt Ab:n kyseiseen tiedon käsittelyyn nimetty henkilö tai kyseisen rekisterin ylläpitoon ostetun tietoalustan tarjoavan yrityksen meitä palveleva henkilökunta. Kaikki tieto säilytetään suojatulla palvelimella palvelimen haltijasta riippumatta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteri sisältää seuraavat personointitiedot:

 • Käyttäjän talouskoko ajoneuvojen, veneiden tai pienkoneiden kiinnostuksen kohteet
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Oy Brandt Ab:n markkinointirekisterit eivät sisällä arkaluonteista tietoa. Sosiaalisen media sivuille voi asiakas halutessaan ladata kuvia tai videoita itsestään käyttämässä tuotteitamme. Tällaista kuva- tai videomateriaalia voimme jakaa myös kyseisen tuotteen kotisivuille, mikäli asiakas on halunnut antaa luvan materiaalin jakamiseen käyttämällä jakamiseen liittyviä hashtagejä. Materiaalia jakaessaan, asiakas itse valitsee onko kuvan tai videon sisältö arkaluonteista tietoa hänelle itselleen tai muille kuvassa tai videossa esiintyville kolmansille osapuolille jaettavaksi Oy Brandt Ab:n kanavissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Oy Brandt Ab kerää tietoja kanaviensa kautta erilaisin lomakkein mm. uutiskirjetilauksin, kyselyin tai kilpailuin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Se mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille, sekä mahdollistamaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmiin, joihin Oy Brandt Ab:lla on rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Oy Brandt Ab:lle kirjallisena. Asianomaisen tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Oy Brandt Ab ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai sähköpostitse, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä Oy Brandt Ab:n toimipisteessä Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tämä palvelu on maksutonta.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Oy Brandt Ab:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Oy Brandt Ab:ta merkkaa tällöin henkilölle rekisteriinsä markkinointikiellon pystyäkseen noudattamaan kielto-oikeutta.

Rekisterin säilyttäminen

Markkinointirekisterit perustuvat vapaaehtoisuuteen, luvan myöntämiseen, kyseisen tiedon omaehtoiseen tilaamiseen ja asiakkaan omaan proaktiivisuuteen kanavissamme. Täten koemme että yhteysvaatimus rekisterin ylläpitoon ja käsittelyyn säilyy jatkuvana suhteena kunnes henkilötietojen omistaja toisin ilmoittaa. Toimimme näin palvellaksemme asiakasta hänen tilaamansa tuoteinformaation turvaamiseksi.

Vaateiden esittäminen:Jos meillä on perusteltu syy uskoa, että joudumme tulevaisuudessa mahdollisesti esittämään vaateita, tekemään ilmoituksia tai puolustamaan oikeudessa sinua, meitä tai kolmatta osapuolta, saatamme säilyttää tarvittavia henkilötietoja sen aikaa kuin vaatimuksia on mahdollista esittää tai riitoja voi tulla vireille.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Takuurekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Oy Brandt Ab
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa

Y-tunnus 0681161-3

Huomaathan, että tässä selosteessa ei kuvata tuotteen jälleenmyyjän käsittelytoimia henkilötietojen osalta. Siksi on mahdollista, että jälleenmyyjä tai huoltoliike voi toimintansa puitteissa käsitellä tietoja myös muita tarkoituksia varten tai kerätä muita henkilötietoja. Jälleenmyyjän tai huoltopisteen henkilötietojen käsittelyä koskevat täydelliset tiedot ovat saatavilla kyseiseltä jälleenmyyjältä tai huoltopisteeltä.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa:

Oy Brandt Ab
Antti Rapo
Tuupakantie 7 B
01740 Vantaa

antti.rapo(a)brandt.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oy Brandt Ab kerää virhevastuun kantamiseksi myymiensä laitteiden, koneiden ja tuotteiden ostajilta henkilötietoja sekä myydyn tuotteen tuotetietoja.

Rekisterin käsittelijät

Takuurekisteriä käsittelee Oy Brandt Ab:n jälkimarkkinointiyksiköstä kunkin tuotteen takuuvastaava henkilö.

Käsittelijöinä toimivat myös:

 • Jälleenmyyjät – Takuutietojen keräys myynnin yhteydessä on jälleenmyyjän vastuulla
 • DL Software – Rekisteriä voi käsitellä Oy Brandt Ab:n käyttämän tietoalustan tarjoavan yrityksen yhteyshenkilöt. Kaikki tieto säilytetään suojatulla alustalla salasanan takana
 • Tuotteen valmistaja – Takuutiedot välitetään laitteen valmistaneelle yritykselle

Oy Brandt Ab:lla on lain velvoite luovuttaa tarvittaessa virhevastuuseen sisältyviä henkilötietoja oikeuslaitosta, valvontaviranomaisia ja tuomioistuimia kohtaan.

Rekisterin tietosisältö

Oy Brandt Ab:n virhevastuurekisterit eivät sisällä arkaluonteista tietoa.

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Sähköpostiosoite
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavia tuotetietoja:

 • Tuotteen tunnistetiedot
 • Tuotemalli
 • Rekisterinumero
 • Valmistenumero
 • Tuoteväri
 • Käyttöönottopäivä
 • Takuun voimaantuloaika
 • Takuun päättymisaika
 • Myyntiliikkeen tiedot

Virhevastuun kantamiseksi myös seuraavia asioida voidaan rekisteröidä:

 • Myynti- ja huoltotiedot. Eli ostoon, laitteen tekniseen tukeen ja huoltoon liittyvät tiedot, mukaan luettuna valitukset ja vaateet
 • Laitteen ja palveluiden käyttö. Eli tiedot siitä miten laitetta on käytetty tai miten laitteen kautta tarjottavia palveluita on käytetty. Tiedot siitä, kuinka ajoneuvon moottori ja järjestelmä toimivat ja ovat toimineet.
 • Jälleenmyyjä tai huoltoliike käyttää näitä tietoja toteuttaakseen pyytämäsi palvelut sekä antaakseen ajoneuvoosi liittyviä tietoja. Oy Brandt Ab pääsee näihin tietoihin ratkaistakseen teknisiä ongelmia tai muita kysymyksiä, jotka liittyvät pyydettyjen palveluiden toteuttamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jälleenmyyjän täyttämä laitteen takuukortti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Laitevalmistajien järjestelmät ovat Eurooppalaisen organisaation hallinnoimia. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella. Ne voivat myös olla EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot kerätään tuotehallintajärjestelmään, joihin Oy Brandt Ab:lla on rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Oy Brandt Ab:lle kirjallisena. Asianomaisen tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Oy Brandt Ab ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteissään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä Oy Brandt Ab:n toimipisteessä Tuupakantie 7 B, 01740 Vantaa.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tämä palvelu on maksutonta.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Oy Brandt Ab:ta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Oy Brandt Ab:ta merkkaa tällöin henkilölle rekisteriinsä markkinointikiellon pystyäkseen noudattamaan kielto-oikeutta.

Rekisterin säilyttäminen

Takuurekisterit säilytetään tuotteen takuuajan, mutta virhevastuun kantamiseksi kuluttajasuojalain mukaisesti, rekisteritietojen säilyttäminen voi olla perusteltua hyvinkin pitkän aikaa kaupanteon jälkeen. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

GDPR ja sisältö sosiaalisessa mediassa

Kuvia ja videoita, joita käyttäjä on itse julkaissut sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram & Instagram stories, Twitter, Pinterest yms), voidaan jakaa tai ns regrammata yrityksen sosiaalisen median tileillä ja verkkosivuilla jos:

a) Käyttäjä itse on käyttänyt yritykseen/tuotemerkkiin liittyviä tunnisteita (#, eli risuaita/hashtag), jossa selkeästi ilmenee tuotemerkin nimi, esim. Coopop-sähköskoottereilla nämä voisivat olla #coopop #coopopfinland

b) Tuotemerkin sosiaalisen median tili on @-merkkiä hyödyntäen lisätty käyttäjän kuvaan/videoon, käyttäjän omasta tahdosta.

Muissa tapauksissa, jossa käyttäjän kuvassa/videossa/sisällössä ei ole yllä mainittuja tunnisteita käytetty, yrityksen sosiaalisen median kanavien ylläpitäjät voivat hyödyntää sisältöä vain jos käyttäjältä on erikseen kysytty lupa.

Sosiaalisen media sisällöt voidaan julkaista sosiaalisen media kanavien (Facebook, Instagram, Twitter yms.) lisäksi myös tuotemerkin omilla kotisivuilla. Kaikissa jaetuissa kuvissa/videoissa käytetään aina @-viittausta sisällön alkuperäiseen julkaisijaan. Käyttäjän itse tulee huolehtia siitä, että julkaisemassaan sisällössä esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Kuvan/sisällön alkuperäisellä julkaisijalla on milloin tahansa oikeus pyytää yritystä poistamaan hänen sosiaalisen median tililtä jaetun sisällön.

Sosiaalisessa mediassa jaettujen sisältöjen käyttäjätietoja ei hyödynnetä suoranaisesti markkinointiin ja mainostamiseen, eikä henkilötietoja säilytetä muualla kuin ylläpitäjän julkaisutyökalussa. Jaettu sisältö voidaan pitää julkaistuna sosiaalisen median kanavissa ja kotisivuilla niin kauan kuin käyttäjän asiakassuhde jatkuu, tai kunnes käyttäjä itse pyytää yritystä poistamaan jaetun sisällön.

Yrityksen itse julkaisemissa kuvissa/videoissa/sisällöissä esiintyviltä henkilöiltä on joko kirjallisesti tai suullisesti saatu hyväksyntä ennen sisällön julkaisua. Kuviin/videoihin ei koskaan merkata toista käyttäjää/henkilöä ellei siihen ole saatu kuvauskohteelta lupa. Taustalla toissijaisesti esiintyvät henkilöt/omaisuudet, josta henkilön voi tunnistaa, pyritään kaikin tavoin minimoimaan mm. kuvaeditoinnin avulla.